Doradztwo podatkowe, obsługa księgowa firm

  • Konsultacje podatkowe
  • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi
  • prowadzenie ksiąg handlowych
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń ryczałtu
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych miesięcznych
  • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towaru i usług VAT
  • prowadzenie dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami (ewidencja środków trwałych,wyposażenia)
  • pomoc w założeniu oraz ewentualnej likwidacji działalności gospodarczej
  • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności

Doradztwo podatkowe, obsługa księgowa firm

PIT z wykazaniem dochodów zagranicznych

Zwrot podatku z krajów UE

Rodzinne z Niemiec

Działalność gospodarcza w Niemczech

Zwrot podatku VAT z krajów UE dla firm

Rejestracja na VAT w Polsce i w Niemczech firm z Unii Europejskiej

Rejestracja polskiej działalności w Niemczech oraz uzyskanie Freistellungsbescheinigung